KOPLAST d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da
prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših
obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima
mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se
njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima
strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi
djelatnici KOPLAST d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela
zaštite privatnosti.